המלצות

מכתב המלצה מיאיר קורנברג (סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים).

לתכנון מבני תחנות שאיבה לביוב, הגברת לחץ מים, בריכות איגום.

01.jpg

מכתב המלצה מקופת חולים לאומית

מכתב המלצה ממהנדס תאגיד המים "מעיינות השרון", נועם אורנשטיין.

מכתב המלצה מאיסר ברטוב, מהנדס ראשי, קופת חולים מאוחדת.

מכתב המלצה מיוסי אורלין, מנהל הקמת תחנת שאיבה בקרית מלאכי.

מכתב המלצה מ"עמותת רעות" (מפעלים מוגנים, מועדון תעסוקתי)

איתי הורביץ / אדריכלות

03-7322518 054-5508534

טור מלכא 11, תל אביב