top of page

המלצות

02.jpg

מכתב המלצה מיאיר קורנברג (סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים).

לתכנון מבני תחנות שאיבה לביוב, הגברת לחץ מים, בריכות איגום.

01.jpg

מכתב המלצה מקופת חולים לאומית

מכתב המלצה ממהנדס תאגיד המים "מעיינות השרון", נועם אורנשטיין.

05.jpg

מכתב המלצה מאיסר ברטוב, מהנדס ראשי, קופת חולים מאוחדת.

04.jpg

מכתב המלצה מיוסי אורלין, מנהל הקמת תחנת שאיבה בקרית מלאכי.

06.jpg

מכתב המלצה מ"עמותת רעות" (מפעלים מוגנים, מועדון תעסוקתי)

bottom of page