top of page

מרפאות

משרדנו תכנן כ-30 מרפאות, בגדלים שבין 150-1,000 מ"ר.
אנו יודעים לתמרן ולשלב את מכלול תנאי המקום, הפונקציות הרפואיות המבוקשות, המיפרט הטכני, יצירת חוויית ביקור נעימה ככל האפשר, תפקוד טכני, ועמידה בדרישות ממוסדות בריאות

bottom of page