top of page

שימור

בתחום השימור נדרשת הבנה בתהליכים היסטוריים ואורבניים ושילובם בעולמות החברה והתרבות. ראיית האבנים והסיפורים עם האנשים שלצידם לאורך הדורות מעצבים את ההתייחסות לעדיפויות ולדרכים לטיפול במורשת הבניה סביבנו.
לראייה שונה מעט של סוגיות זכרון והטיפול בהן- ראו במשבצת "ביטוי זהות מקומית".
לאיתי הורביץ, מנהל המשרד, נסיון בתכנון מעשי בשימור מבנים במסגרת עבודתו במשרד "בר אוריין אדריכלים".
אנו משמשים יועצי השימור לעיריית ראש העין מאז 2015.
ערכנו ב-2018 סקר שימור לבית העלמין הישן של רחובות (יחד עם ד"ר אבי ששון ואדר' נוף טל קציר)

bottom of page