ביטוי זהות מקומית

אנו מציעים גישה לעיצוב הסביבה כך שייוצגו בה מאפייני המקום, עברו ורובדי החברה והתרבות של הקהילות.

זאת לתיקון המצב הנפוץ בו הסביבה בה אנו חיים – הרחובות, המבנים, הפארקים- על פי רוב סתמית ו"גנרית", גם אם הם יפה וטובה. "סתמית" במובן זה שבין אין להם הקשר מקומי, התייחסות ספציפית למקום, בעיקר מבחינת האנשים, הקהילה, ומורשתם החברתית והתרבותית.
הגישה פרקטית ומעשית מאוד, אך נשענת על מחשבה ומחקר אקדמיים המצביעים על היתרונות שבפעולה ייחודית לאתר (site-specific). בפעולה עם מרכיבי המקום יוצרים סביבה ייחודית, קשר טוב יותר בין אנשים למקומם בצד עניין לזרים. כל אלה מכוונים להעצמה מקומית, חיזוק הקהילה וקיימות חברתית-קהילתית

איתי הורביץ / אדריכלות

03-7322518 054-5508534

טור מלכא 11, תל אביב