תוכנית בינוי עיר

אנו אמונים על הטכניקה של עריכת המסמכים והשרטוטים של תכניות בינוי עיר, בצד הראיה הכוללנית של פיתוח עירוני או של דרכים לפתרון סוגיות מקומיות.
ערכנו תב"ע לרובע חדש בדרום-מערב בת ים על שטח של כ-300 דונם וכולל כ-120,000 מ"ר בניה (בשותפות עם משרד "מנו אדריכלים").
בטיפולנו הסדרת שימושים קיימים או מבוקשים בכמה אתרים

איתי הורביץ / אדריכלות

03-7322518 054-5508534

טור מלכא 11, תל אביב