"הודעות בנושאי תכנון ובניה" – שלטים שרואים מכאן

בהמשך לרשימה של יואב לרמן, המחמיאה (ובצדק) לשלט של עיריית בת ים המיידע באופן נהיר יותר לגבי תכנון ובניה, להלן שלט שתפס את עיני ועדשתי בסיאטל:

הודעה לציבור - סיאטל

להבנתי (מהשלט) זה במסגרת הליך קצת שונה מהליכי התכנון אצלנו. נראה כאילו הציבור מוזמן להגיב במסגרת בדיקה מקדימה של אגף התכנון של העיריה. הציבור מוזמן להעיר הערות, לא להיות "מתנגד" (כבר נשמע לא טוב) בשלב מתקדם יחסית של התכנון / רישוי.

אפשר לתמוה על האלתור שבאופן ההצבה (רגלי עץ בדליי פלסטיק של צבע עם קצת בטון), אבל אפשר לומר כמה דברים לזכותו:

1. השלט בולט, קשה להחמיץ אותו.

2. האותיות גדולות ומאירות עיניים פשוטו כמשמעו.

3. הנוסח מציג די בבירור את העתיד להיבנות. אמנם היקף עבודות העפר אולי לא ברור לכל, אבל אין סעיפים מעורפלים כמו "הקלה בקו בנין צידי 10%" או "העברת אחוזים מקומה לקומה" או הצגת מספרי מגרשים עלומים- שלמעשה אין בהם כדי לתת מידע אמיתי לקורא.

4. ניתנת תכנית קומת הקרקע, היכולה לתת אינדיקציה על התכנון. דומני שגם הדיוטות יוכלו לקבל רושם כללי ממנה. בשלט של עיריית בת ים שמציג יואב יש גם הדמיה. עד כמה שהדמיה היא כלי שאפשר לעשות בו מניפולציות, היא נותנת רושם כללי לכל (אך אולי היא לא תמיד היא דרישה הוגנת כלפי מבקש הבקשה). בשלט של בת ים יש לא רק הדמיה, אלא תרשים מיקום ותכנית בהירה של קומת הקרקע, שהיא חשובה לכלל הציבור.

צודק דורון ספיר בשתי נקודות נוספות בתגובתו אצל יואב: הפרסום בארץ נעשה בפורמט שדורש החוק (שכנראה ראוי לעדכנו), וחשוב שיהיה נוסח אחיד.

החוק מחייב נוסח אחיד – אבל מן הסתם אינו מונע תוספות עליו. עיריות וועדות מקומיות/מחוזיות קובעות לעצמן נהלים ודרישות שונות לקראת הוצאת היתרי בניה ו/או אישור תכניות (חוות דעת סביבתית, בדיקה חיצונית לעמידות לרעידות אדמה, תכנית אתר למהלך הבניה…..)- אינני רואה סיבה שעיריה הרוצה לשפר את המידע המוצג לציבור לא תוכל לקבוע דרך לעשות זאת. השלט שלעיל אינו אידיאל, ואני מקווה שדוגמאות נוספות ייבדקו והתאמות מקומיות ייעשו בדרך להגברת שקיפות ושיתוף בהליכי התכנון והרישוי.

תגים: , ,

כתיבת תגובה

Follow Me