ארכיון פוסטים מהחודש "אפריל, 2009"

קצת פיקנטריה היסטורית

יום רביעי, 1 באפריל, 2009

המשכן היה פרוייקט הבניה הראשון של ישראל כעם עצמאי (במצרים היו רק פועלי בניין בפרוייקטים גדולים…). כבר שם, על פי המסורת, התגלו חלק מן הסוגיות שהזכרתי בבלוג הקודם. חז"ל מספרים על הקשר בין משה רבנו לבין בצלאל בן אורי, אדריכל המשכן:

"אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: בצלאל על שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: 'לך, אמור לו לבצלאל, עשֵׂה לי משכן, ארון וכלים' – הלך משה והפך ואמר לו: עשה ארון וכלים ומשכן! אמר לו: משה רבינו, מנהגו של עולם – אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן?! כלים שאני עושה להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקב"ה: עשה משכן ארון וכלים! אמר לו: שמא בְּצֵל אֵל היית וידעת?" (בבלי, ברכות נה ע"א).

פרשנות שלי: סדר הדברים והעדיפויות האדריכל יודע, וצריך גם לעמוד איתן מול הלקוח ולהציג לו את הדרך המתאימה, גם אם זה איש גדול כמשה. מנגד, הלקוח צריך להקשיב ולקבל…

לחזרה לעמוד הראשי של הורביץ-אקרמן אדריכלים