top of page
Search
  • Writer's pictureאיתי הורביץ

תמ"א 38 ביד אליהו – האמנם סנונית ראשונה?

Updated: Jun 12, 2020

** פורסם לראשונה במסגרת בלוג אחר ב-2012.

נכון ל-2020 הבניינים חיים ומתפקדים זה מספר שנים מאז גמר הפקוייקט. **


השבוע נתקלתי בפרוייקט ראשון של תוספת בינוי לפי תמ"א 38 ביד אליהו שממש נראה יוצא לדרך (אולי פספסתי אחרים). זה קורה בדרך משה דיין 61-63

רבות דובר על תוספות לפי תמ"א 38 ביד אליהו. רבים תומכים ואף מייחלים להתפתחות זו, ורואים בזה את המנוף לתוספת דיור מתונה והדרגתית לשכונה הזקוקה לכך. לפי גירסה זו תוספות מעין אלה מאפשרות גיוון הסוגים והגדלים של דירות בשכונה והגדלת הצפיפות בד בבד עם שמירה על המרקם האופייני, השטחים הפתוחים שבין הבתים, והפרופורציות המתונות של הבינוי. אך יש גם טענות כנגד וחששות, בינהן לגבי הערך האמיתי של חיזוק, לגבי ההגיון שבהותרת בניינים רעועים על כנם, לגבי האופן הגורף וחסר התייחסות ספציפית של התוספות המותרות, לגבי עומס על תשתיות ציבוריות, לגבי יכולת התמודדות דיירים עם יזמים-קבלנים, לגבי בעיות חניה ולחילופין הרס המרחבים שבין הבתים, ועוד.

לאורך השנים האחרונות עלו מספר שלטים עם בשורות על תחילת פרוייקטים כאלו בכמה מקומות בשכונה. שלטים גם כוסו וירדו, וכמה סתם מחלידים בינתיים.

והנה המקום. המתחם מגודר, יש סימני צרת ביוב זמנית. כלומר זה אמיתי.


משה דיין 61-63 - תחילת הפרוייקט

יש גם שלטים (עדיין ללא שם אדריכל, וחבל)

שלט ופרטים

יפה שכל המבנה (48 דירות אם לא טעיתי בחשבון) הצליחו להתארגן.

מהפרטים בשלט ובהדמיה עולים הפרטים המעניינים הבאים (פרשנות שלי):

לדירות לא נוספו חדרים, אלא רק מרפסות.

המעליות נראות כנפתחות ישירות לדירות או למרפסות שלהן, ולא אל חדר המדרגות (שדומני שאין לו קיר חיצוני).

לא ברור איך נפתרת סוגיית החניה לדירות החדשות. כתוב "שיפוץ חניה ותוספת חניות"- למיטב זכרוני יש מגרשי חניה כלליים מאחורי הבניינים, ואינני יודע לאילו בניינים הם שייכים.

בהדמיה לא רואים גדר, ולו נמוכה, עד לבניינים. הרחבת רצועת הדשא הציבורית עד למבנה תהיה נהדרת, אך קשה לי להיות אופטימי שכך אכן יבוצע (במיוחד לאור ציון של דירות גן).

מעניין כמה ייקח ואיך ייגמר. מאחל הצלחה!!


לפני - ואחרי

ולבסוף, סתם סוגיה שמציקה לי בקשר למדרכה זו: כאשר שופץ רחוב משה דיין (ונוסף לו נתיב האופניים שלדעתי מצויין) נעשו תחילה גומות מרובעות להוספת עצים לאורך שפת המדרכה. לאחר זמן רוצפו הגומות. מן הסתם המחשבה היתה שדי בשורות העצים הנאות שבתחום הדשא (ראו בתמונה הראשונה לעיל). אך להולכי הרגל בארץ ברוכת שמש קופחת, עצים אלה אינם מועילים לאורך מרבית היום עד לתחילת אחר הצהרים. לעידוד הליכה (ורכיבה בנתיב מוצל) שורת העצים הנוספת היא חיונית. חבל שבוטלה, מטעמים לא ברורים.

76 views0 comments

Comments


bottom of page